Partnerë me Model European Union Strasbourg

Shoqata LDA Albania& Kosovo është një nga organizatat mbështetëse për një Europë me lidera , institucione dhe organizata dhe individë. E rëndësishme është burimi i suportit dhe networkut e cila arrin përtej kufinjve të Europës.

Partnerë me Model European Union Strasbourg

Shoqata LDA Albania& Kosovo është një nga organizatat mbështetëse për një Europë me lidera , institucione dhe organizata dhe individë. E rëndësishme është burimi i suportit dhe networkut e cila arrin përtej kufinjve të Europës.