THIRRJE PËR KONKURS PËR TË GJITHË INSTITUCIONET/KOMPANITE SHQIPTARE/TË HUAJA!

SHQIPËRIA MERR PJESË PËR HERE TË PARË NË ARENEN NDERKOMBETARE MIDIS 180 SHTETEVE, MBESHTETENI PËR NJË PREZANTIM TË DENJE! EVENTI: World Festival of Youth and Students 2017  VENDI: Rusi, Mosocow- Sochi PJESËMARRJA: 20.000 pjesemarres, 180 Shtete PERIUDHA: 13-24 Tetor 2017 MUNDESIT E PROMOVIMIT: Kultura, Turizmi, Ekonomia Shqipetare /Kompanite, Bizneset dhe Resortet Turistike TË FTUAR: Drejtues…