Mergim Cahani në LEAP-In Prishtina

Zoti Mergim themelues dhe drejtor ekzekutiv i Gjirafa, Inc (www.gjirafa.com) i bashkohet LEAP-In Prishtina për të ndarë me ne eksperiencën, pasionet dhe vizionet për të ardhmen.
Gjirafa është një Internet Sevicer që merret me punë në Ballkan, një motor kërkimi në gjuhën shqipe, një platformë përmbajtjeje dhe një kompani e-commerce; dominon ose udhëheq një shumëllojshmëri të shërbimeve të konsumimit të internetit në Evropën Juglindore. Gjirafa kohët e fundit ka ngritur mbi 2.5 milion dollarë në fonde angel dhe Seria A, me investitorë, duke përfshirë Rockaway Capital, Esther Dyson, Ondrej Bartos, Phillip Staehelin, Michal Illich dhe investitorë të tjerë me reputacion. Një alum i StartupYard 2014, Gjirafa po punon për të ndërtuar Internet Economy dhe për të sjellë zgjidhje të gjendjes së artit në tregjet në zhvillim në Kosovë, Shqipëri dhe rajonet përreth saj.

Më parë, Mergimi ka qenë në postin e Presidentit në Bordin e Guvernatorëve në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë,si antar në bordin këshillmor të disa startupeve, përshpejtuesve dhe fondeve, organizatave arsimore, dhe ka mbi 15 vjet eksperiencë në industri me startups, teknologjinë, menaxhimin, dhe përvoja në investime. Më parë, në Nju Jork, Mergimi punoi për Broadridge Financial Solutions (NYSE: BR), si Adjunct Assistant Professor i përkohshëm në departamentin e Shkencave Kompjuterike në Universitetin e St. John’s , si dhe në një program ekzekutiv të konsultimi menaxherial në Morgan Stanley Smith Barney (NYSE: MS) . Edukimi i tij përfshin një diplomë BSc Summa Cum Laude në Shkencat Kompjuterike nga Universiteti i St. John’s, një diplomë MSc në Shkencat Kompjuterike nga Universiteti i New York dhe një diplomë MBA me nderime të diplomuar në Executive Management nga Kolegji Tobin i Biznesit në Universitetin e St. John’s.

*******************************************************************
Mergim is the Founder & CEO of Gjirafa, Inc (www.gjirafa.com),Gjirafa is an Internet services juggernaut in Balkans, an Albanian language search engine, a content platform, and e-commerce company; dominates or leads a variety of Internet consumer services in South East Europe. Gjirafa has recently raised over $2.5M in angel and Series A VC funding, with investors including Rockaway Capital, Esther Dyson, Ondrej Bartos, Phillip Staehelin, Michal Illich, and other reputable investors. An alum of StartupYard 2014, Gjirafa is working to build the Internet Economy and bring state of the art e-commerce solutions to emerging markets in Kosovo, Albania, and the surrounding regions.

Previously Mergim served as the President of the Board of Governors at the American Chamber of Commerce in Kosovo, as an advisory board member of several startups, accelerators and funds, educational organizations, and has over 15 years of industry experience with startups, technology, management, and investment experience. Previously, in New York, Mergim worked for Broadridge Financial Solutions (NYSE:BR), an Adjunct Assistant Professor with the department of Computer Science at St. John’s University, and an executive management consulting program at Morgan Stanley Smith Barney (NYSE:MS). His education includes a Summa Cum Laude BSc degree in Computer Science from St. John’s University, an MSc degree in Computer Science from New York University, and an MBA degree with honors majoring in Executive Management from The Tobin College of Business at St. John’s University, all in New York.27994599_10213831957465199_1294540930_n

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s