LEAP In Tiranë – Ermal Jauri

“Një mundësi punësimi për të gjithë”
CEO i Europe Agency, zoti Ermal Jauri, do të rrëfejë në LEAP in Albania & Kosova sfidat e tregut të punës në Shqipëri si edhe opsionet e punësimit të të rinjve shqiptarë.
Zoti Ermal Jauri ka përfunduar studimet e larta në Akademinë Ushtarake ‘Skenderbej’ Tiranë, si edhe Fakultetin e Drejtësisë Tiranë.Ai ka kryer një sërë specializimesh e trajnimesh brenda e jashtë vendit mbi lidershipin,sigurinë, praktika të NATO-s etj.
Gjatë kontributit të tij profesional si Oficer Protokolli, pranë Kabinetit të Mbrojtjes në Ministrinë e Mbrojtjes, performancë e Zotit Ermal është vlerësuar me çmime të larmishme si Award of Excellence in Operation Iraqi Freedom, si edhe Medal for International Operations, nga Ministria e Mbrojtjes e Shqipërisë.
Aktualisht, ai mban postin e drejtorit ekzekutiv të Europe Agency, e cila ofron konsulencë, trajnim dhe mundësi punësimi në Shqipëri, por edhe jashtë saj.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s