Partnerë me Model European Union Strasbourg

Shoqata LDA Albania& Kosovo është një nga organizatat mbështetëse për një Europë me lidera , institucione dhe organizata dhe individë.

E rëndësishme është burimi i suportit dhe networkut e cila arrin përtej kufinjve të Europës.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s