LDA Albania delegation represented Republic of Albania in the world largest event WFYS2017 in Sochi, Russia!

Nje fjalim nga Presidenti i organizates LDA Albania & Kosovo, Z. Marilo Meta.

Nje nder i papershkruar te perfaqesoja kombin Shqiptar, për here te pare ne këtë festival me permasa boterore.

Organizata qe drejtoj LDA Albania & Kosovo ai organizata e vetme ne Republiken e Shqiperise i mundesoj shtetit Shqiptar te perfaqesohet me nje delegacion prej 20 te rinjsh Shqiptar ne Sochi, Rusi midis 30.000 te rinjeve nga 180 shtete.

Mund te them me plot goj që nuk ishte vetëm një moment historik por një enderr dhe një ideal I realizuar nga te rinjt duke promovuar solidaritet, paqe dhe drejtesi sociale, një histori për tu shkruar por dhe një pikenisje për një mision, nje vizion nderkombetar që do te arrijme.

Jemi ne rinia e këtij kombi, jemi ne ata që mund te ndryshojm te ardhmen, jemi ne ata që do te nderojm vendin tone dhe do te arrijm te ardhmen globale te merituar, te deshiruar…

(Një moment I paharruar ishte dhe valëvitja flamurit Shqiptar se bashku me flamurin Serb dhe Maqedonas ne zemren e Parkut Olimpit te Soch-it, duke promovuar paqe dhe bashkepunim nga rinia e Ballkanit)

Falenderoj për mbeshtetjen dhe mikpritjen Presidentit te Federates Ruse- VLADIMIR PUTIN.
Falenderoj organizatoret e World Festival of Youth and Students 2017 për punen e tyre te palodhshme ne drejtimin dhe mbarevajtjen e festivalit botëror. Darya Basova
Falenderoj për mbeshtetjen Embassy of Russia in Albania / Посольство России в Албании.
Falenderoj për suportin e materialeve prezantuese WFYS2017dhe promovuese te Shqiprise ne WFYS2017 nga Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme – Republika e Shqipërisë
Se fundmi por jo me pak te rendesishmit dua te falenderoj delegacionin me te mirë Shqiptare që promovuan dhe nderuan jo vetëm Shtetin Shqiptar por kombin Shqiptar, Shqiperine Etnike.
An Anxhela Paola Vasha Adi Bajrami Sadri Aliu Eni Dare Pronjat Paula Sidorela Suli Shpetim Mahmudi Artan Drazhi Akim Bogdani Karolina Çaushi Mirela Juka Deni Bishqemi Flori Kurti Desli Shahini Klazer Shkëmbi Klaudio I. Hyseni Dajana Mulaj Aurora Mulaj Lda Albania

—— ENGLISH ——

An unprecedented honor to represent the Albanian nation for the first time in this world-wide festival.

The organization which I led, “LDA Albania & Kosovo” was the only organization in the Republic of Albania who gave the opportunity to the Albanian state to be represented with a delegation of 20 young people in Sochi, Russia, among 30,000 young people from 180 countries.

I can trustworthy say that was not just a milestone but a dream and an ideal realized by young people by promoting solidarity, peace and social justice, a story to write, a start for a mission, an international vision that we will reach…

We are the youth of this nation, we are the ones who can change the future, we are the ones who will honor our country and will achieve the global future desired, deserved…

(An unforgettable moment was when the Albanian flag was waved together with the Serbian and Macedonian flags in the heart of the Sochi Olympic Park, promoting peace and cooperation from the youth of the Balkans)

I would like to sincerely thanks for the support and hospitality provided the President of the Russian Federation – VLADIMIR PUTIN.
I would like to thank the organizers of the World Festival of Youth and Students 2017 for their hard work in leading and running the world festival.
I would like to thank EMBASSY OF RUSSIA in Albania for their unconditional support.
I would like to thank for the support of the introductory and promotional materials of Albania in WFYS2017 from the MINISTRY for EUROPE and FOREIGN AFFAIRS – Republic of Albania.

At last but not least I would like to thank the Albanian best delegation who promoted and honored not only the Albanian state, but the Albanian nation, Ethnic Albania.

#WFYS2017 #Iamfest #TogetherWithTheWholePlanet #LeadGlobally#GlobalCitizen #WeFuture #InternationalPeace #UNvolunteers

22789000_10203430687363307_3468911722853063891_n22770806_10203430687403308_8703516227211958299_o22769956_246595662538001_1961010387650329733_o

img_6414-1

img_6197img_6393img_6410img_6067img_5891img_5890img_6416img_6415img_6139img_607521231270_1368747536514411_8862804847148899955_n21230917_1368747539847744_6486171023340615610_nimg_6414

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s