THIRRJE PËR KONKURS PËR TË GJITHË INSTITUCIONET/KOMPANITE SHQIPTARE/TË HUAJA!

SHQIPËRIA MERR PJESË PËR HERE TË PARË NË ARENEN NDERKOMBETARE MIDIS 180 SHTETEVE, MBESHTETENI PËR NJË PREZANTIM TË DENJE!

EVENTI: World Festival of Youth and Students 2017 
VENDI: Rusi, Mosocow- Sochi
PJESËMARRJA: 20.000 pjesemarres, 180 Shtete
PERIUDHA: 13-24 Tetor 2017
MUNDESIT E PROMOVIMIT: Kultura, Turizmi, Ekonomia Shqipetare /Kompanite, Bizneset dhe Resortet Turistike
TË FTUAR: Drejtues Intitucionesh Botetore (2 drejtues institucionesh Shqiptare)
QËLLIMI: Të konsolidojë komunitetin ndërkomëtar të të rinjëve, të fuqizojë lidhjet ndërkomëtare si dhe të promovojë bashkëpunimin ndërkulturor dhe internacional.


FITUESIT 
Prezantim në arenën ndërkombetare në “ALBANIA STAND” (foto ilustruar) të:
-Broshurave,
-Fletepalosje.
-Notepads,
-Sticky Tape,
-Cabling and power-point adapters,
-Product literatur,
-A vast stack of visiting cards,
-And anything else you might need 

#VisitAlbania#WFYS2017#AlbaniaTourism #AlbaniaCulture#InternationalYouth#WorldWideInstitutions#EmpoweringInternationalTies #PromotingInternationalCooperation

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s