LDA ALBANIA REPRESENTS TO YOU THE PRESIDENT MR. MARILO META !

Marilo LDA

[ALB] Sot do t’ju prezantojmë me shefin 😛 ( presidentin) Z. Marilo Meta edhe pse ai karakterizohet nga modestia dhe e urren ti flasim kështu 🙂 Pas kërkesës për ta prezantuar vetë veten e tij, ai na shkroi :
Un jam një person i fokusuar në shkencat kompjuterike me aftësi të forta komunikimi dhe organzimi, me një interes në ndërtimin e një karriere ndërkombëtare në fushën e marëdhënieve ndërkombëtare për organizata jo-fitimprurëse, dixhitalizimin e komunikimit dhe marketingun e solidaritetit ndërkombëtar dhe humanizmit. Ambicioz dhe i motivuar për të punuar në projekte me cilësi dhe inovativ. Jam i aftë të përballem me presione dhe afate, të organizoj punën si pjesë e grupit ose individualisht, të vendos qëllime dhe i aftë të mësoj shpejt. Falë numrit të madh të trajnimeve dhe kurseve të ndjekura, unë kam fituar eksperiencë në menaxhimin e projekteve,punën në grup dhe menaxhimin ndërkulturor. Më pëlqen të marrë energji nga trajnimet, shkëmbimet kulturore, udhëtimet, leximi i librave dhe aktivitete të ndryshme sportive. Kam përfunduar Akademinë Profesionale Juridike Elita ‘Njohës i Ligjeve’, Akademinë Profesionale Politike, Akademinë e Policisë ‘Patrullim i Përgjithshëm’ dhe Akademinë e Politikave për Drejtuesit e Rinj.

Aktualisht, si Ambasador i LDA Albania, jam i përfshirë si Themelues dhe President i saj, një organizatë jo-qeveritare, jo-politike që operon ndër rregullat kushtetuese të LDA International.

[ENG] Today, we will represent our President, Mr. Marilo Meta. We asked to introduce him self and he wrote:
I am a computer scientist with strong communication and organisational skills, with a strong interest in building an international career in the field of international relations for non-profit organizations, digitalization of communications and marketing of international solidarity and humanism.Ambitious and motivated to work in high quality and innovative projects and always keep on developing my skills and knowledge. I am able to deal with pressure and deadlines, organize the work as part of the team or individually, set goals and learn fast. Thanks to the numerous courses and training, I have gained experience in the project cycle management, teamwork, intercultural management.

I like to energize myself with training courses, cultural exchanges, traveling, reading books different, going to gym ecc.
I have finished the Professional Academy of Law Elita “Cognizant of Laws”, the Professional Political Academy, the Police Academy “General Patrol” and the Academy of Youth Policy for Young Leaders .

Currently as the ambassador of LDA International in Albania, I am now committed as the President and Founder of LDA Albania a non-governmental, not-for profit legal entity, which works under the constitutional guidelines of LDA International.
Albania-box

One Comment Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s