LDA ALBANIA REPRESENTS TO YOU THE VICE PRESIDENT OF INCOMING EXCHANGE DEPARTMENT, MR. ARLIND DERVISHAJ

Sot do t’ju prezantojmë me Zëvendës Presidentin e Departamentit të Incoming Exchange, Z. Arlind Dervishaj. Arlindi, që thoni ju, u lind në Tiranë dhe ka përfunduar studimet e larta dhe masterin e shkencave në degën Arkitekturë në Universitetin Politeknik të Torinos shkollën prestigjoze Alta Scuola Politecninca një bashkim i universitetetit politeknik në Torino dhe Milano për studentët më të mirë në arkitekturë dhe inxheneri. Arkitekti ynë, flet anglisht, spanjisht, italisht, fërngjisht, pak gjermanisht dhe shumë mirë shqip 🙂 Pas studimeve, ka përfunduar exchange në Universitetin Politeknik të Catalonia-s në Barcelonë dhe Universitetin Tsinghua në Pekin. Përvec punës si arkitekt dhe lektor në Shqipëri dhe në Italinë fqinje, Arlindi është një anëtar aktiv i ESAA ( Erasmus + Student Alumni Association), Oceans Network dhe Rotaract Club Albania. I urojmë Arlindi-t suksese në detyrën e re dhe të na projektojë sa më mirë një të ardhme të ndritur.

 

Today, we are going to present you with the Vice President of Incoming Exchange Department, Mr. Arlind Dervishaj. Arlindi was born in Tirana and finished his bachelor and master studies in Architecture at Polytechnic University of Turin, in Italy and in the prestigious Alta Scuola Politecnica, a joint venture of Politecnico di Torino and Milano for the best students in architecture and engineering. He speaks English, Italian, Spanish, French, a little German and very good Albanian 🙂 After his studies, he completed exchange programmes at Polytechnic University of Catalonia in Barcelona and Tsingua University in Beijing. In addition to his work and contribution as an architect and lecturer in Albania and Italy, he is an active member of ESAA (Erasmus + Alumni), Oceans Network and Rotaract Cluub Albania. We wish Arlind for his new job and we hope that he will project us a bright future.

15732324_1151657868223380_417769543166312058_o
#Team
#LeadershipDevelopmentAssociationAlbania
#LeadGlobally
#BeAGlobalCitizen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s