Apeli/Letër e hapur Mediave Shqiptare nga Organizata ndërkombëtare LDA Albania

Distancimi i Medias nga Politika drejt Problematikave Sociale

Kryesisht në:
• Niveli i lartë Papunësisë,
• Pagat minimale dhe taksat ,
• Çmimet e larta dhe përdorimi i Euros në blerjet e shtrenjta,
• Niveli i ulët arsimor,
• Parazitizmi i rinisë Shqiptare,
• Niveli i dobët në Shëndetësi,
• Kapja e rasteve flagrante të nepotizmit, “mikut” dhe korrupsionit,
• Pabarazia sociale e shoqërisë,
• Pastrimi i parave nga narko-trafikantët,
• Përqëndrimi i parasë dhe polarizimi i të ardhurave në shoqëri.
• Mungesa e adresave të sakta banimi/zyre,
• Ndihma e ulët sociale për personat ne varfëri eksreme.

Si organizat e shoqërisë civile për një shoqëri më të mirë.Vula

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s